Site Overlay

Kontakt oss

Post sendes til Wedit AS, Mattias Skytters vei 2, 1482 NITTEDAL

Vil du snakke med oss kan du ringe 913 54 315 mellom kl. 12-22

Generell e-post sendes til post@kruttgastropub.no

Vil du sende åpen jobbsøknad eller lurer på noe rundt det å jobbe hos oss sender du e-post til jobb@kruttgastropub.no

Fakturaer o.l. sendes faktura@wedit.no

Kontaktpersoner:

Martin Ringlander, daglig leder. E-post: martin@kruttgastropub.no

Torbjørn Sørlie, personal- og administrasjonsansvarlig. E-post: torbjorn@kruttgastropub.no

Jørn Scholz, markedsansvarlig. E-post: jorn@kruttgastropub.no