Site Overlay

Kontakt oss

Post sendes til Wedit AS v/Jørn Scholz, Stasjonsveien 29B, 1482 NITTEDAL

Vil du snakke med oss kan du ringe 913 54 315 mellom kl. 12-20

Generell e-post sendes til post@kruttgastropub.no

Vil du sende åpen jobbsøknad eller lurer på noe rundt det å jobbe hos oss sender du e-post til jobb@kruttgastropub.no

Fakturaer o.l. sendes faktura@wedit.no

Kontaktpersoner:

Siw Elisabeth Myhren Andresen, daglig leder og restaurantsjef.
E-post: siw@kruttgastropub.no

Jørn Scholz, styreleder og markedsansvarlig. E-post: jorn@kruttgastropub.no